Вибір Редакції

РАХУНОК гостро

- рахунок, який ведеться банком за кордоном у місцевій валюті; банк, що друкує на цей рахунок кошти, буде посилатися на нього як на рахунок "ностро".

Економіка і право: словник-довідник. - М.: Вуз і школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А.

arrow