Вибір Редакції

Касти

касти (португ. casta, від лат. castus - чистий; санскр. джати), 1) замкнуті, ендогамние групи людей, що відокремилися внаслідок виконання специфічної соціальної функції, спадкових занять і професій (що може бути пов'язане з приналежністю до певної етнічної, а іноді і релігійної про бщності). Касти утворюють ієрархію, в спілкуванні між кастами є строгі обмеження. Архаїчні касти (стани або соціальні ранги) характерні для ранньодержавне товариств в Стародавньому Єгипті, Африці, Індії, Перу та ін. В Індії відокремлення груп людей з того чи іншою ознакою, освячує релігійною системою індуїзму, прийняло загальний характер; см. також Варни. Конституція Республіки Індія (1950) визнала рівноправність каст. 2) (В переносному сенсі) замкнута громадська група (наприклад, "дворянська каста", "офіцерська каста"). * * * КАСТИКАСТИ (португ. Casta, від лат. Castus - чистий; санскр. Джати),

1) замкнуті, ендогамние групи людей, що відокремилися внаслідок виконання специфічної соціальної функції, спадкових занять і професій (що може бути пов'язано з приналежністю до певної етнічної, а іноді і релігійної спільності). Касти утворюють ієрархію, в спілкуванні між кастами є строгі обмеження. Архаїчні касти (стани або соціальні ранги) існували в ряді стародавніх і середньовічних товариств (Др.Єгипет, Індія, Перу та ін.). В Індії відокремлення груп людей з того чи іншою ознакою, освячує релігійною системою індуїзму ( см. ІНДУЇЗМ), прийняло загальний характер. В Індії в 40-х рр. 20 в. було 3, 5 тис. каст і подкаст.

Ієрархія каст в середньовічній Індії: вищі - брахмани ( см. Брахман) і військово-землевладельческие касти - складали клас великих і середніх феодалів; нижче - торгово-лихварські касти; далі землевладельческие касти дрібних феодалів і землеробів - повноправних общинників; ще нижче - величезна кількість каст безземельних і неповноправних хліборобів, ремісників і слуг; серед останніх нижчий шар - безправні касти "недоторканних" ( см. НЕДОТОРКАННІ).

Конституція Республіки Індія (1950) визнала рівноправність каст і юридичну повноправності "недоторканних".

2) (в переносному сенсі) замкнута громадська група (напр., "Дворянська каста", "офіцерська каста").

Енциклопедичний словник. 2009.

arrow