Вибір Редакції

Класифікація

КЛАСИФІКАЦІЯ -і; ж. [Від лат. classis - розряд і facio - роблю] 1. до Класифікувати. Займатися класифікацією мінералів. 2. Система розподілу якихось л. однорідних предметів або понять по класах, відділах і т. п. за певними загальними ознаками. До. товарів. До. рослин. Сувора к. Класифікаційний, -а, -е. К-ая схема. До. розряд. До. ознака. * * * класифікація

I

(від лат. Classis - розряд, клас і ... фикация) (в логіці), система супідрядних понять (класів об'єктів) якої-небудь області знання або діяльності людини, яка використовується як засіб для встановлення зв'язків між цими поняттями або класами об'єктів. Розрізняють природні класифікації, підстави яких - істотні ознаки об'єктів (наприклад, періодична система хімічних елементів), і штучні класифікації, в яких використовуються несуттєві ознаки; до штучних класифікацій відносяться так звані допоміжні класифікації (алфавітно-предметні покажчики, іменні каталоги в бібліотеках).

II

(горн.), Поділ частинок подрібнених корисних копалин на однорідні по крупності, щільності та інші продукти (класи). Класифікація проводиться в класифікаторах.

Енциклопедичний словник. 2009.

arrow