Вибір Редакції

ІЛ

ІЛ
донні опади водойм різного (терригенного або пелагического) походження, гранулометричного складу, щільності, рухливості і т. Д. Іл - початкова стадія формування багатьох осадових порід. Розрізняють морський і континентальний (озерний, болотний) мул. По генезису виділяють: теригенний (глинистий і ін.), біогенний (діатомовий, глобигеринового і ін.), хемогенний (карбонатний та ін.), вулканогенний. Іл є один з основних типів субстратів для донних (бентосних) б оценозов, названих пелофільнимі.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.

arrow