Вибір Редакції

Вульгарно географізмом

вульгарно географізмом
соціологічна концепція, яка намагається пояснити явища суспільного життя головним чином особливостями природних умов і географічного положення країни і району. Представники вульгарного географізму бачать в географічному середовищі головну, визначальну силу розвитку людського суспільства. З точки зору марксизму-ленінізму, головною силою, яка визначає розвиток суспільства, є спосіб виробництва матеріальних благ, а географічне середовище здатна лише прискорювати або сповільнювати цей розвиток. Нерідко вульгарний географизм ототожнюють з поняттям географічного детермінізму .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.

arrow